ఆధ్యాత్మికం

రాఘవేంద్ర స్వామి మహిమను తెలుసుకోండి

పూర్వం కరువు కాటకాలతో తంజావూరు రాజు మనస్సు తీవ్ర అలజడికి లోనవుతుంది. పరిస్థితులు ఆశాజనకంగా లేకపోవడంతో పాటు వర్షాలు కురవని కారణంగా బావులు, చెరువులు ఎండిపోవడంతో తాగునీరు...Read More

నిమిత్తమాత్రం భవ

కొబ్బరి చెట్టు ఎక్కేవాడు చెట్టుకు నమస్కరించి ఎక్కుతాడు. అంటే, ఎక్కే శక్తి తనకు లేక కాదు. పైకి పోయినవాడు కాలు జారి క్రిందపడే అవకాశాన్ని కొట్టిపారేయలేక. అంతేకాదు....Read More

మహా మృత్యుంజయ మంత్రం యొక్క ప్రాముఖ్యత

మహా మృత్యుంజయ మంత్రంను మరణం జయించే మంత్రం లేదా త్రయంబక మంత్రం అని అంటారు. మహా మృత్యుంజయ మంత్రంను నయం చేయుటలో అత్యంత శక్తివంతమైన మంత్రాలలో ఒకటిగా...Read More
1 All

Page: 1 of 1